Skoči na glavno vsebino

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad na Osnovni šoli Krmelj deluje od leta 1994. Njegovo delovanje omogoča, da lahko učencem ponudimo učbenike v izposojo.

Vsako šolsko leto skrbnik učbeniškega sklada od učiteljev pridobi seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin, oblikuje sezname vseh potrebščin za novo šolsko leto in ga posreduje ponudnikom. Ti poleg učbenikov ponudijo tudi delovne zvezke in ostale potrebščine. S tem staršem omogočimo vsaj tri različne ponudbe. Starši izberejo najugodnejšega ponudnika za delovne zvezke in ostale potrebščine, šoli pa izpolnijo priloženo izjavo o izposoji učbenikov iz sklada. Razredniki do konca maja zberejo naročila za izposojo učbenikov in oddajo sezname upravitelju učbeniškega sklada, ki sezname pregleda, opravi nakup manjkajočih in zamenjavo obrabljenih učbenikov.
Preko učbeniškega sklada je možno naročiti tudi delovne zvezke, ki jih v skladu z učbeniki izberejo učitelji in jih je potrebno plačati neposredno dobavitelju po položnici.
V letošnjem letu so vsi učenci prejeli učbenike iz sklada. Obrabnino, ki znaša največ tretjino vrednosti novega učbenika, plačajo starši načeloma v dveh obrokih in sicer prvi obrok do konca julija, drugi obrok do konca oktobra tekočega leta. Za učence od 1. do 9. razreda je letos obrabnino plačalo Ministrstvo za šolstvo in šport, zato starši niso prejeli položnic.

Starše in učence naprošamo, da:

  1. učbenike zavijejo,
  2. skozi vse leto pazijo na učbenike, da jih ne poškodujejo, saj so za vsak preveč poškodovan (uničen ali izgubljen) učbenik starši dolžni ob koncu šolskega leta plačati še 70% vrednosti novega učbenika,
  3. se za vse nejasnosti obrnejo na skrbnika učbeniškega sklada,
  4. v šolo prinašajo le tiste učbenike, ki jih pri pouku potrebujejo.

Da bi imeli učenci čim lažje šolske torbe, smo tudi letos poskrbeli s pomočjo MŠŠ za nakup dodatnih učbenikov, ki jih bodo učenci uporabljali samo v šoli, doma pa se bodo učili iz svojih.
Skrbnik učbeniškega sklada je g. Boštjan Repovž.

Dostopnost