Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

SVETOVALNA SLUŽBA ŠOLE

Šolska svetovalna služba je namenjena učencem, staršem in pedagoškim delavcem na šoli. Vključuje se v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Osnovne oblike dela so svetovanje, posvetovanje in neposredna pomoč na naslednjih področjih dela:

  • učenje in poučevanje;
  • šolska kultura, vzgoja, klima, red;
  • telesni, osebni in socialni razvoj;
  • karierna orientacija;
  • socialno-ekonomske stiske.

V šolski svetovalni službi lahko učenci in starši poiščete informacije, nasvete in pomoč v primerih, ki se nanašajo na naslednja področja:

–    vpis šolskih novincev, kot tudi vpis in izpis učencev višjih razredov, vpis in spremljanje vključevanja učencev tujcev,
–    svetovanje in pomoč v zvezi z učnimi težavami, vedenjskimi in razvojnimi odstopanji (individualni razgovori, po presoji tudi skupinsko delo),
–    postopki v zvezi z integracijo otrok s posebnimi potrebami,  
–    postopki v zvezi z evidentiranjem in identifikacijo nadarjenih učencev,
–    poklicno informiranje in svetovanje,
–    neposredno izvajanje dodatne strokovne pomoči,
–    socialno delo oz. pomoč pri razreševanju socialno ekonomskih stisk (subvencioniranje prehrane, dnevov dejavnosti, šole v naravi, vključevanje otrok v brezplačne oblike letovanja in druge aktivnosti).

Mnogo informacij starši lahko dobite po telefonu, nekatere dileme, vprašanja in težave pa zahtevajo več časa in v tem primeru vas prosim, da se predhodno naročite na pogovor.

Sodelovanja z vami bomo veseli, saj lahko le s skupnimi močmi prispevamo k izboljšavam v šolskem okolju.

Svetovalna služba je dosegljiva v dopoldanskem času od 8.00 do 14.00 ure in v popoldanskem času po dogovoru.

Svetovalna delavka:
Barbara Jazbec, pedagoginja
tel.: 07 81 85 756 (šola)
       07 81 85 851 (vrtec)
e-mail: barbara.jazbec@oskrmelj.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost