Skoči na glavno vsebino

Stik z učitelji

ZAPOSLENI V VRTCU IN ŠOLI
Ime in priimek Področje/predmet E-naslov
Gusta Mirt ravnateljica
Anja Mervar pomočnica ravnateljice za vrtec
Barbara Jazbec svetovalna delavka
Mateja Ručman vzgojiteljica
Petra Meserko vzgojiteljica
Anja Luzar vzgojiteljica
     
Anja Kostrevc vzgojiteljica
Urška Kugonič vzgojiteljica
Špela Škorja vzgojiteljica
Aleksandra Kopar vzgojiteljica
Ksenija Vene pomočnica vzgojiteljice
Vesna Jazbec pomočnica vzgojiteljice
Barbara Ocvirk pomočnica vzgojiteljice
Andreja Čot pomočnica vzgojiteljice
Marija Štojs pomočnica vzgojiteljice
Marjanca Železnik Pomočnica vzgojiteljice

Suzana Majcen

Sonja Kugonič

Maja Čabraja

pomočnica vzgojiteljice

pomočnica vzgojiteljice

pomočnica vzgojiteljice

 

Nataša Možic Spremljevalka gib. ov. otroka

Mojca Tomažin

Majda Štih

razredni pouk

razredni pouk

Marjetka Podlogar

Elizabeta Miklavčič

Jure Repovž

razredni pouk

razredni pouk

razredni pouk

 

Renata Mlinarič razredni pouk
Sabina Ribič nemščina

Boštjan Repovž

Hrvoje Malkoč

Barbara Bec Bekrić

matematika – fizika

kemija

gospodinjo, vodja prehrane

 

Mateja Mandl zgodovina – geografija
Primož Plazar športna vzgoja
Polona Starič slovenščina
Tatjana Selak angleščina

 

Ostali zaposleni

Ime in priimek Področje E-naslov
Željka Kukec Računovodstvo
Sonja Bizjak Poslovni sekretar
Roman Juntez Vzdrževanje objektov
Danijel Kranjec Šolska prehrana
Mirt Jožica Šolska prehrana
Jožica Divjak Šolska prehrana
Dražana Višekruna Šolska prehrana
Marta Vidmar Čiščenje
Mateja Juntez Perica, čiščenje  
Tina Meserko čiščenje
Bernarda Poljanec Čiščenje

 

Dostopnost