DODATNI UKREPI RAVNANJA OB ŠIRJENJU VIRUSNIH OBOLENJ

Spoštovani! Zaradi širjenja virusnih obolenj je pripravljen načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v OŠ Krmelj: –  uvede se poostren režim čiščenja (tistih delov, kjer je večja frekvenca gibanja, dotikov kot so kljuke, stikala, ograje, stopnišča, vrata…),...

Objava prostih mest v vrtcu

Obveščamo vas, da imamo v vrtcu še nekaj prostih mest: eno prosto mesto v skupini starosti od enega do dveh let, dva prosta mesta v starostnem obdobju od dveh do treh let, štiri nezasedena mesta v skupini od štirih do petih let, eno mesto v skupini pred vstopom v šolo...
Dostopnost