Skoči na glavno vsebino

PROJEKT »ZDRAVJE V VRTCU« – POČUTIM SE DOBRO

Vrtec pri OŠ Krmelj se redno vključuje v različne projekte tako na lokalni kot tudi na državni ravni, zato že deseto leto zapored sodelujemo v programu Zdravje v vrtcu v okviru  Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Namen projekta, ki vključuje vseh sedem oddelkov, je v vzgojne programe vrtca vnesti zdravstveno-vzgojne vsebine, ki bodo otrokom pomagale odrasti v zdrave, samozavestne in uspešne odrasle, ki bodo znali svoje znanje posredovati tudi širši in ožji okolici. Osrednja tema načrtovanih dejavnosti in aktivnosti je bila »Počutim se dobro«, zato smo se strokovne delavke osredotočile izvajati aktivnosti skozi celo leto preko obogatitvenih dejavnosti in praznovanj.

Dejavnosti v okviru projekta so potekale tako v posameznih skupinah kot tudi na ravni celotnega vrtca. V mesecu oktobru smo na ravni celotnega vrtca v okviru tedna otroka izvedli popoldansko delavnico s starši na temo otrokovih pravic, kjer so otroci skupaj s starši izvajali šest različnih dejavnosti na temo pravic in dobrega počutja (glasba, ples, igra, gibanje, zdrava prehrana, ustvarjanje).  Osredotočili smo se tudi na praznovanje otrokovega rojstnega dne. Vzgojiteljice so pripravile dopoldanske dejavnosti, ki so bile namenjene interesom ter željam slavljenca. V mesecu decembru smo izvedli praznično rajanje vseh oddelkov vrtca ter tradicionalni Knapčev pohod s starši v pravljični Knapčevi deželi. Kot osrednjo prednostno nalogo na ravni celotnega vrtca smo izbrali razvoj socialnih spretnosti preko igre ter otrokom omogočili čim več igre v različnih oblikah.

Redno smo tudi skrbeli za urejanje igralnic, prezračevanje prostorov ter otroke spodbujale pri skrbi za osebno higieno. Rojstne dneve otrok smo praznovali na zdrav način, in sicer s pripravo sadne malice ter svežih sadnih sokov. V mlajših skupinah so strokovne delavke malčke spodbujale k doslednem umivanju rok pred obroki in po uporabi sanitarij. Vsakodnevno so otroci čistili mize pred obrokom ter uporabljali prtičke. Spoznavali so sadje ter zelenjavo ter jo okušali in pripravljali zdrave obroke. Starejši otroci so v okviru zdrave prehrane spoznali prehransko piramido ter pomen in način zdravega načina življenja in prehranjevanja. Raziskovali so značilnosti človeškega telesa, čutil ter rojstva.  Otroci pred vstopom v šolo so si ogledali lutkovna Filma Ostal bom zdrav ter Dobili bomo dojenčka. Večina otrok vrtca si je ogledala tudi lutkovni film Čiste roke za zdrave otroke.

Projekt Zdravje v vrtcu smo uspešno zaključili, saj smo realizirali vse zastavljene cilje. Otroci so pri načrtovanih dejavnostih sodelovali, raziskovali ter ponotranjili pravila in vrednote ohranjanja zdravega načina življenja.

Zapisala: Anja Mervar, koordinatorica projekta Zdravje v vrtcu

Dostopnost