Skoči na glavno vsebino

Spoštovani!

Zaradi širjenja virusnih obolenj je pripravljen načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v OŠ Krmelj:

–  uvede se poostren režim čiščenja (tistih delov, kjer je večja frekvenca gibanja, dotikov kot so kljuke, stikala, ograje, stopnišča, vrata…),

– večja skrb za higieno (večkratno umivanja rok, tudi ob kašlju, brisanju nosu,  higiena kašlja, odlaganje uporabljenih robčkov…),

– večja skrb umivanja rok pred jutranjem vstopom otrok v igralnico in učilnice,

– razkuževanje rok (v skladu z navodili NIJZ in ob okoliščinah v razredih in oddelkih, kjer je zaznati prehladna obolenja posameznih otrok),

– razkuževanje igrač in didaktičnih pripomočkov (glede na vsakodnevno uporabo in seveda glede na bolezensko stanje),

– pred poukom oz. VIZ delom se uvede redno prezračevanje učilnic/igralnic in to storimo tudi v vsakem odmoru in po pouku (za je odgovoren učitelj/vzgojitelj, ki poučujete v posameznih učilnicah). Prezračimo tako, da na stežaj odpremo okna za nekaj minut. Učenci/otroci so lahko v času zračenja na hodniku ali pa v najbolj oddaljenem kotu učilnice/igralnice. Pazite, da učencev/otrok ne izpostavite prepihu!

– prepoved prinašanja igrač od doma v skupino oziroma v oddelke,

– prepoved umivanja zob,

– zagotavlja se čim manjši vstop zunanjih obiskovalcev, staršev v prostore, kjer poteka pouk (učilnice, jedilnica, VNP),

– poostren nadzor higiene v kuhinji in ob prihodu živil.

V upanju na zdravje in dobro počutje nas vseh vas lepo pozdravljamo!

Ravnateljica:

Gusta Mirt, prof.

Dostopnost