Svet staršev

Svet staršev
Za Za organizirano uresničevanje interesov se v zavodu oblikuje svet staršev šole. Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek v njem po enega predstavnika, ki so ga starši izvolili na rodi teljskem sestanku oddelka. Člani sveta staršev šole in vrtca so:

 • Vijolična igranica (1 – 2 leti): Matjaž Jevnikar
 • Bela igralnica (2-3 let): Andreja Kranjc
 • Zelena igralnica (3-4 leta): Urška Vodenik Juvan
 • Modra igralnica (4-5 let): Sabina Hočevar
 • Rdeča igralnica (5-6 let): Janja Kobolt
 • Oranžna igralnica (2-4 leta):Metka Hočevar
 • Rumena igralnica: (2-6 let): Dejan Skoporc
 • Prvi razred: Nuša Vidmar
 • Drugi razred: David Kukec
 • Tretji razred:Darinka Gruden
 • Četri razred: Saša Llapushi
 • Peti razred:Melita Jazbec
 • Šesti razred:Gordana Ivanić
 • Sedmi razred: Jožica Gole
 • Osmi razred:Mateja Repovž
 • Deveti razred: Jožica Krašovec