Stik z učitelji

ZAPOSLENI V VRTCU IN ŠOLI
Ime in priimek Področje/predmet E-naslov
Gusta Mirt ravnateljica os.krmelj@guest.arnes.si
Anja Mervar pomočnica ravnateljice za vrtec anja.mervar@guest.arnes.si
Barbara Jazbec svetovalna delavka barbara.jazbec@oskrmelj.si
Mateja Ručman vzgojiteljica mateja.rucman@guest.arnes.si
Sanja Štefanič vzgojiteljica sanja.stefanic@guest.arnes.si
Anja Luzar vzgojiteljica anja.luzar@guest.arnes.si
Eva Lipovec  vzgojiteljica eva.lipovec@guest.arnes.si
Anja Kostrevc vzgojiteljica anja.kostrevc@guest.arnes.si
Urška Kugonič vzgojiteljica ursa.kugonic@guest.arnes.si
Špela Škorja vzgojiteljica spela.skorja@guest.arnes.si
Aleksandra Kopar vzgojiteljica aleksandra.kopar@guest.arnes.si
Ksenija Vene pomočnica vzgojiteljice ksenija.vene@guest.arnes.si
Vesna Jazbec pomočnica vzgojiteljice vesna.jazbec@guest.arnes.si
Barbara Ocvirk pomočnica vzgojiteljice barbara.ocvirk@guest.arnes.si
Andreja Čot pomočnica vzgojiteljice andreja.cot@guest.arnes.si
Marija Štojs pomočnica vzgojiteljice marija.stojs@guest.arnes.si
Marjanca Železnik Pomočnica vzgojiteljice marjanca.zeleznik@guest.arnes.si

Suzana Majcen

Sonja Kugonič

Maja Špan

pomočnica vzgojiteljice

pomočnica vzgojiteljice

pomočnica vzgojiteljice

suzana.majcen@guest.arnes.si

sonja.kugonic@guest.arnes.si

maja.span@guest.arnes.si

Nataša Možic Spremljevalka natasa.mozic@guest.arnes.si
Mojca Tomažin razredni pouk mojca.tomazin@guest.arnes.si
Marjetka Podlogar razredni pouk marjetka.podlogar@guest.arnes.si
Renata Mlinarič razredni pouk renata.mlinaric@guest.arnes.si
Sabina Ribič kemija – gospodinjstvo sabina.ribic@guest.arnes.si
Boštjan Repovž matematika – fizika bostjan.repovz@guest.arnes.si
Mateja Mandl zgodovina – geografija mateja.mandl@guest.arnes.si
Primož Plazar športna vzgoja primoz.plazar@guest.arnes.si
Polona Starič slovenščina polona.zupanc-staric@guest.arnes.si
Tatjana Selak angleščina tatjana.selak@guest.arnes.si

 

Ostali zaposleni

Ime in priimek Področje E-naslov
Željka Kukec Računovodstvo zeljka.kukec@guest.arnes.si
Sonja Bizjak Poslovni sekretar sonja.bizjak@guest.arnes.si
Roman Juntez Vzdrževanje objektov roman.juntez@guest.arnes.si
Danijel Kranjec Šolska prehrana danijel.kranjec@guest.arnes.si
Mirt Jožica Šolska prehrana jozica.mirt@guest.arnes.si
Jožica Divjak Šolska prehrana jozica.divjak@gueast.arnes.si
Dražana Višekruna Šolska prehrana drazana.visekruna@guest.arnes.si
Marta Vidmar Čiščenje marta.vidmar@guest.arnes.si
Janja Mrvič Čiščenje janja.mrvic@guest.arnes.si
Tina Meserko čiščenje tina.meserko@guest.arnes.si
Zdenka Muharemagić Čiščenje zdenka.muharemagic@guest.arnes.si