Stik z učitelji

ZAPOSLENI V VRTCU IN ŠOLI
Ime in priimek Področje/predmet E-naslov
Gusta Mirt ravnateljica os.krmelj@guest.arnes.si
Tanja Culetto pomočnica ravnateljice za vrtec tanja.oskrmelj@gmail.com
Barbara Jazbec svetovalna delavka barbara.jazbecc@gmail.com
Mateja Ručman vzgojiteljica mateja.rucman@guest.arnes.si
Sanja Štefanič vzgojiteljica sanjastefanic@gmail.com
Anja Luzar vzgojiteljica anja.luzar86@gmail.com
 Ana Glavač  vzgojiteljica  ana.glavac@gmail.com
Urška Kugonič vzgojiteljica ursa.kugonic@gmail.com
Špela Balantič vzgojiteljica balantic.spela1207@gmail.com
Ksenija Vene pomočnica vzgojiteljice ksenija.vene@guest.arnes.si
Vesna Jazbec pomočnica vzgojiteljice jazbec.vesna@gmail.com
Barbara Ocvirk pomočnica vzgojiteljice barbara.ocvirk@guest.arnes.si
Andreja Čot pomočnica vzgojiteljice andreja23podpecan@gmail.com
Marija Štojs pomočnica vzgojiteljice marija.stojs@guest.arnes.si
Marjanca Železnik Pomočnica vzgojiteljice marjana99@gmail.com

Suzana Majcen

Anja Kostrevc

Maja Špan

pomočnica vzgojiteljice

pomočnica vzgojiteljice

pomočnica vzgojiteljice

vrbovsek.suzana@gmail.com

anja.kostrevc@gmail.com

maja.span1@gmail.com

Ines Colner

Jure Repovž

Sara Gačnik

razredni pouk

razredni pouk

razredni pouk

ines.colner@gmail.com

jure.repovz@gmail.com

sara.staric@gmail.com

Mojca Tomažin razredni pouk mojca.tomazin@guest.arnes.si
Marjetka Podlogar razredni pouk marjetka.podlogar@guest.arnes.si
Renata Mlinarič razredni pouk renatamlinaric@gmail.com

Majda Štih

Anja Mervar

razredni pouk

druga strokovna delavka v prvem razredu

majda.stih@guest.arnes.si

mervar.anja@gmail.com

Darinka Podlogar kemija – gospodinjstvo darinka.podlogar@guest.arnes.si
Boštjan Repovž matematika – fizika bostjan.repovz@guest.arnes.si
Mateja Mandl zgodovina – geografija mateja.mandl@guest.arnes.si
Breda Blas športna vzgoja – knjižničarstvo breda.blas@guest.arnes.si
Polona Starič slovenščina polona.zupanc-staric@guest.arnes.si
Tatjana Selak angleščina tatjana.selak@guest.arnes.si

Ostali zaposleni

Ime in priimek Področje E-naslov
Petra Ribič Računovodstvo
Sonja Bizjak Upravno – administ. delo sonja.bizjak@guest.arnes.si
Roman Juntez Vzdrževanje objektov
Danijel Kranjec Šolska prehrana
Mirt Jožica Šolska prehrana
Jožica Divjak Šolska prehrana jozica.divjak@gmail.com
Dražana Višekruna Šolska prehrana
Marta Vidmar Čiščenje
Janja Mrvič Čiščenje
Tina Meserko čiščenje
Zdenka Muharemagić Čiščenje